Met een aura tekening zie je heel duidelijk

  • hoe het met je chakra’s gesteld is
  • dewelke uit balans zijn o
  • dewelke helemaal geblokkeerd is en ontbreekt
  • dewelke overheerst of je handelen kleurt

Het verschil tussen een aura tekening en een transformatietekening is dat de aurakaart zonder verslag en zonder boodschap van je ziel is. De tekening helpt je wel om terug in balans te komen.

Kostprijs 50€.

Om te bestellen stuur je een email naar transfocards@gmail.com met je naam en een selfie waarbij je in de lens kijkt.